Group Management

 • Dag Mejdell

  President and CEO (since January 2006) Born: 1957

  Dag MEJDELL
Konsernsjef fra januar 2006
Født: 1957
Tidligere stillinger: Konsernsjef i Dyno Nobel ASA, ulike stillinger i Dyno ASA fra 1981, blant annet konsernsjef og økonomidirektør.
Utdannelse: Siviløkonom
 • Tone Wille

  Executive Vice President/CFO/IT (since September 2012) Born: 1963

  posten_tone_wille_konsern
 • Thomas Tscherning

  Executive Vice President Division Logistics Nordic (since November 2014) Born: 1961

  Tscherning
 • Elisabeth Hegg Gjølme

  Senior Vice President of Communications (since April 2000) Born: 1960

  ELISABETH HEgg gJØLME
Konserndirektør Kommunikasjon fra april 2000
Født: 1960
Tidligere stillinger: Informasjonsdirektør Telenor, Mobil, markeds- og informasjonssjef Oslobanken, generalsekretær i Unge Høyres Landsforbund.
Utdannelse: Økonom
 • Gro Bakstad

  Executive Vice President Division Mail (since September 2012) Born: 1966

  GRO BAKSTAD
Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO) fra august 2006
Født: 1966
Tidligere stillinger: Økonomidirektør i Posten, finansiell rådgiver i Procorp, økonomidirektør i Ocean Rig
Utdannelse: Siviløkonom og statsautorisert revisor
 • Tore K. Nilsen

  Executive Vice President Division Logistics (since September 2012) Born: 1957

  TORE K. NILSEN
Konserndirektør, divisjon Distribusjonsnett
fra 1. mai 2008
Født: 1957
Tidligere stillinger: Konserndirektør Securitas
og divisjonssjef for Security Service Europe
Utdannelse: Politi
 • Randi Løvland

  Acting Executive Vice President Division Logistics Nordic (since August 2014) Born: 1957

  Konserndirektør HR fra september 2008
Født: 1957
Tidligere stillinger: Transportdirektør og informasjonssjef
i Posten Norge, divisjonsdirektør
og strategisjef i Bravida Oslo og Akershus AS,
fagforeningsleder i Den norske Postorganisasjon.
Utdannelse: Postutdannet
 • Gunnar Henriksen

  Executive Vice President Division E-Commerce (since November 2012) Born: 1959

  Gunnar Henriksen